rozkłady jazdy
tel. 694599792
Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora
email: biuro@bus.rabka.pl
.
  • baner 1
  • baner 2
  • rozkłady online
  • baner 4

News

ZAMKINIĘCIE DROGI W MIEJSCOWOŚCI LAS .

OGRANICZENIA W KURSOWANIU BUSÓW PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ LAS I KOCOŃ .PONOWNA ZMIANA DATY !!!!

W związku z planowanymi bitumicznymi robotami drogowymi  na drodze DW946 w miejscowościach Kocoń i Las, Wykonawca robót na zadaniu pn. „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w gminie Ślemień sołectwa Kocoń i las do granicy województwa (od km 20+310,27 do km 25+083)”,   informuje o lokalizacji i terminach zamknięcia dla ruchu pojazdów odcinków drogi, na których będą realizowane bitumiczne roboty nawierzchniowe z wykorzystaniem pełnej szerokości jezdni.

W/w roboty będą realizowane odcinkami na całym zakresie zadania wg lokalizacji wskazanych w załączniku nr 1_Mapa terenu z zaznaczoną lokalizacją zamkniętych odcinków drogi.W związku z realizacją w/w robót, planowane są zamknięcia drogi DW946 dla ruchu pojazdów na odcinkach i w terminach:

  1. km od 24+000 do km 25+083 ( odcinek pomiędzy skrzyżowaniem DW 946 z ul. Bacówka w m. Las do granicy z m. Kuków) – odcinek zamknięty dla ruchu pojazdów w dniu 20.11.2023 w godz. 8.00 ÷ 17.00 – w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1_ Mapa z zaznaczoną lokalizacją odcinka nr 2

   

 W ZWIAZKU Z TYMI INFORMACJAMI BUSY RELACJI BIELSKO BIAŁA - SUCHA B. ORAZ ŻYWIEC - SUCHA B .

-  DNIA  20.11 .2023 NIE BĘDĄ KURSOWAĆPRZEZ  MIEJSCOWOŚCI , KUKÓW, LAS , KOCOŃ , W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00. BUSY BĘDĄ KURSOWAĆ ZMIENIONĄ TRASĄ PRZEZ LACHOWICE , KURÓW , KOCOŃ III .

 

AKTUALNE ROZKŁADY JAZDY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE Z ROZKŁADAMI JAZDY .

                                      SUPER PROMOCJA !!!  

BILET MIESIĘCZNY SZKOLNY Z GILOWIC , ŁĘKAWICY , RYCHWAŁDU 

DO    ŻYWCA TERAZ TYLKO ZA 75 ZŁ

ZAPRASZAMY 

Kontakt

  • biuro@bus.rabka.pl
  • tel. +48 604 530 261 - Oplata za polaczenie zgodna z cennikiem operatora